Wickström, A.C.

Ort: Stockholm

Denna firma härrör sannolikt från den sedan 1858 av J.M. Wickström drivna tobaksfabriken vid Hornsgatan 61 i Stockholm.
Kring 1868 övertogs rörelsen av Anna Catharina Wickström som 1871 nedlade rörelsen som var av obetydlig omfattning.