Key West, n:r 12

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrer tillverkade av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918.
Priset 1916 var 10 kronor för 100 stycken.

Tidigare tillverkade av P.C. Rettig & Co i Gävle.