Kent Medium, N:r 464

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett av virginiatobak.
Kent hade tidigare tillverkats under namnet Kent men sedan lades ordet medium till och då blev tillverkningen 1947-1958.
Fanns både i 20-packs pappersförpackning och plåtburk.
Virginiatobak av engelsk typ.

1 april 1959 byttes namnet till Kim som såldes i papperspaket om 20 st. Se vidare under Kim.