Kent ,N:r 459

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1941-1942

Kent Medium tillverkades 1947-1958.
Pris 1941 var 2 kr för 20 st.
Fanns även i varianten Kent Extra