Kemal, N:r 446

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Mild cigarett gjord av blandning av olika orientaliska tobakssorter. Cigarett utan munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1936-1939.Förekom i pappkartong med 10 cigaretter och pappakartong med 50 cigaretter. Pris 1939 var 50 öre för 10 st och 2.50 kr för 50 st.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklam från 1936