Diplomat, N:r 26

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet i flera omgångar:

1915-1918
1922-1934
1939-1940

Ursprungligen tillverkad av Beeken & Westerlund i Stockholm.

1929 års styckepris var 18 öre.
1940 var priset 11 kronor för en låda om 50 st.

 

KLAR