Ikaros, N:r 449

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Orientalisk cigarett utan munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1930-1941.

Pris 1939 var 2 kr för 25 st. i pappask.