Ikaros guld, N:r 450

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Orientalisk cigarett med guldmunstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1930-1941.

Priset 1939 var 2 kr för 25 st.