Brussa, N:r 304

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett av orientalisk typ tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1943-1946.
Pris 1946 var 1,50 kr för 20 st och 0,75 kr för 10-pack.