Röd Husar, n:r 571

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Medelgrov skuren röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916 och 1946-1954.

Priset var 1915 80 öre för ett paket á 150 gr.
Priset 1946 var 2,50 kr för 50 gram.

Tidigare tillverkad av P.C. Rettig i Gävle.