Ryska Cigarrcigaretten

Tillverkas av: Beeken & Westerlund

Cigarrcigarett från Beeken & Westerlund inregistrerad september 1887.

All text var på ryska vilket inte var helt ovanligt vid denna tid.