Record Shag, n:r 529

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad mellan 1939-1941 av Svenska Tobaksmonopolet