Brasileños, n:r 14

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.

1922-1934
1939-1940

1923 var styckepriset 15 öre.
Priset 1940 var 7,50 kronor för låda á 50 st.