Brasilianos Cigarrett-Cigarrer

Tillverkas av: Göteborgs Cigarr- och Tobaksfabrik

Cigariller tillverkade av Göteborgs Cigarr- och Tobaksfabrik.