Göteborgs Cigarr- och Tobaksfabrik

Ort: Göteborg

Den 10 november 1882 bildades Göteborgs Cigarr- och Tobaksfabriks AB med ett aktiekapital om 50.000 kronor. Styrelsen bestod av Anton Forsell (disponent), Otto Lindberg och Erik Waldemar Ericsson.
1893 var tillverkningsvärdet 170 400 kr.
30 april 1894 avgick Anton Forsell för att starta Forsells Cigarr- och Tobaksfabrik i samma stad.
Bokhållaren Johan August Thorén tillkom i styrelsen och ny disponent blev E.W. Ericsson.

Den 3 februari 1896 lämnade Otto Lindberg styrelsen och ersattes av bokhållaren Carl Olof Johansson Berghult. Då disponenten, E.W. Ericsson avled 1911 ersattes han av sin son Artur Waldemar Ericsson (f.1874).
Fabriken var 1896 belägen vid Drottninggatan 12 och senare vid Magasinsgatan 3, kontoret vid Magasinsgatan 12. Företaget inlöstes 1915 av Tobaksmonopolet.
Telegramadress var: Cigarrbolaget
Rikstelefon: Göteborg 299

I produktionen märkes:
Cigarillos Habaneros inregistrerade 9 april 1903.
Cigarren Nobisgubbar inregistrerad 2 mars 1887.
Cigarren Monopol inregistrerad 29 september 1886

Cigarrerna:
Pascha
Flor Pampas
Hertingen af Skåne
El Remedio
La Visita Levante
Nelly
Delikat
Flor Ines
Serpentine
Carolina
La Epoca
Flirt
Prinsessan Margareta
Flor Deli
La Welada
Grand Prix
Fandango

Cigarrcigaretterna:
El Mimo
La Tou Eiffel

 

Produkter
Banko-Cigarren
Brasilianos Cigarrett-Cigarrer
Kasper
Kron-Cigarrer
Monopol

Personkoppling
Anton Isidor Forsell
Georg Simon

 

 

Bild från Göteborgs museum