Kasper

Tillverkas av: Göteborgs Cigarr- och Tobaksfabrik

Kasper!

ny, verkligt god
8-öres Cigarr!!

Annons från 1886