Gynberg, Anders

Ort: Göteborg

Krögaren Anders Gynberg var tidigare anställd hos hökaren och snusmalaren Petter Sjöström.
Den 26 januari 1790 beviljades Anders Gynberg tillstånd av hallrätten att tillverka snus och karduser i Göteborg. Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.