Kron-Cigarrer

Tillverkas av: Göteborgs Cigarr- och Tobaksfabrik

Annons från 1885:

”Bästa 10-öres Cigarrer äro ovillkorligen Kron-Cigarren från Göteborgs Cigarr- & Tobaksfabriks Aktie-Bolag”

Annons från 1886:

”Kron-Cigarrer
gamla välkända!
rekommenderas af
Göteborgs Cigarr- & Tobaksfabriks
Aktie-Bolag.”