Krim, N:r 316

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett av rysk typ med munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1932-1939.
Priset 1932 var 30 öre för 10 st.