Krigsfångecigarett

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett från Svenska Tobaksmonopolet
1916-1919.