Bore, N:r 326

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett med munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1932-1939.
1932 var priset 1 kr för 20 st.