Borkum Riff (Whiskey)

Tillverkas av: Svenska tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Det ursprungliga röktobaksmärket Borkum Riff tillverkat av Svenska Tobaks AB sedan 1962. Fick 1973 namnet Borkum Riff Whiskey.

Enligt 1962 år reklam röktes Borkum Riff bland annat av:
Anders-Erik Malm
Eskil von Schewen
Birger Malmsten
Egon Kjerrman
Per Myrberg
Ulf Palme
Sture Lagerwall
Glokar Well