Borkum Riff, Arvika

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)