Kingsbury, n:r 538

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Flaketobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1952-1974.
Hette efter 1968 Kingsbury Flake.
Från det senare året tillverkades även en Kingsbury Mixture.
Priset 1958 var 3,80 kr. för plastpåse om 40 gram.