Kingsbury Mixture

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Piptobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1968-1972.