Julfacklan, n:r 37

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Julcigarrer tillverkade av Svenska Tobaksmonopolet. Kring 1938-1939.
Plåtlåda om 10 st. cigarrer.
Emballaget tillverkat av
A.B. Hugo Brusewitz Bleckvarufabrik i Göteborg