Superb, N:r 214

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrcigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1924-1942.

1929 års styckepris var 20 öre.
1939 var priset 10 kr för ett polerat skrin om 50 st.