Blend Gula Super Long

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svensk cigarrett tillverkad av Svenska Tobaks AB sedan 1989.