Blend Kings

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett i 10-pack tillverkad av Swedish Match.