Svalan, n:r 57

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1939-1945.
1940 års pris var 7,50 kronor för 25 st.