Congress, n:r 499

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svensk cigarrett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1927-1931.
Priset 1928 var 1 kr för 10 st.