Congress-Havanna, N:r 105

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.
Har bara funnit den i 1929 års priskurant till ett styckepris á 40 öre.

Fanns med på annons i utställningskatalogen från 1928 års hantverks- och industriutställning utställning i Jönköping. Presenterades då som ”förnäm, högklassig cigarr, tillverkad av uteslutande 1:ma Havannatobak”.