Spader Kung

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak av medium typ tillverkad av Svenska Tobaks AB. Tillverkningen startade 1966.