Sol-Tobak

Tillverkas av: Holm, Gustaf Edv.

Röktobak tillverkad av Gustaf Edvard Holm i Kristianstad.