Holm, Gustaf Edv.

Ort: Kristianstad

Gustaf Edvard Holm, f. 19/8 1847 drev sedan 1881 i kompanjonskap med C.O. Nilsson en tobaksfabriksrörelse i Kristianstad.

Gustaf Holm övertog senare ensam företaget som nedlades den 7 maj 1894.

Företagets priskurant upptar följande cigarrer:

La flor de Creta
La Danzella
Fantasma
Amor
La Flor Eminente
Alice
Estio

La Sirena
Skating Rink
St. Salvador
Dido
Deposita
La Teresita
Hollandia

Sport
El Globo
El Decreto
Lucca
La Bouquet
Puerto Hollandia
La Cosecha
Las Palmas

1890 var Gustaf Holm med familj boende i Helgevik, Kristianstad.
Familjen bestod i övrigt av:
Hilma Elna Kristina Lundberg, f. 1856 i Malmö.
Carl Gustaf Ludvig, f. 1877
Signe Maria Amalia, f. 1878
Alma Hilma Elisabeth, f. 1881
Gustaf blev änkling 1927 och avled i Kristianstad den 14/3 1929

Produkter
Ocena
Sol-Tobak
Svenska Artilleriet