Svenska Artilleriet

Tillverkas av: Holm, Gustaf Edv.

Cigarr á sex öre tillverkad av Gustaf Edv. Holm i Kristianstad.