Brema, n:r 65

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet:
1941-1943
1951-1957

1954 års pris var 26,25 kr för låda med 25 cigarrer.

Fin, aromatisk lunch- och middagscigarr med täckblad av sumatratobak.
Inlaga av brasiltobak. En handtillverkad finsmakarcigarr.