Bremen, n:r 47

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918.
Pris 1915 var 17 öre styck.
Tidigare tillverkad av P.C. Rettig & C:o i Gävle.

N:r 47 övertogs senare av cigarrmärket Frans Suell tillverkat av STM.