Bahia-Brasil Special, n:r 102

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1951-1957.
Såldes i skrin om 10 st.
1954 var priset 11:50 för 10 st.