Bahia-Brasil, N:r 103

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1939-1963.

Förekommer dock redan i 1929 års priskurant till ett pris av 50 öre styck.

1940 var priset 15 kronor för låda om 25 st.
1958 var priset för ett 5-pack 5 kr.

Högaromatisk middagscigarr. Täckblad av brasiltobak. Inlagan består av brasiltobak avrundad med havannatobak. Cigarr för finsmakaren. Handrullad