Skoal Bandit

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Snus tillverkat av U.S. Tobacco Co. genom Svenska Tobaks AB 1985-1986.(
Tillverkningstiden något osäker.