Skuren Brasil, n:r 562

Tillverkas av: Svenska tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1944-1951.
Priset 1946 var 2 kr för 50 gr.
Tobaken var medelgrov och skuren.