Favorita, n:r 253

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrcigarretter tillverkade av Svenska Tobaksmonopolet 1945-1946.
1946 kostade ett paket om 10. st 1,50 kr.