Favorita (Nadescha)

Tillverkas av: Nadeschda, AB

Favorita var en cigarett som tillverkades av AB Nadeschda i Stockholm. 1884 såldes de för 3 kr. á 100 st