Nadeschda, AB

Ort: Stockholm

Bolagsordningen för Aktiebolaget Nadeschda fastställdes den 27 juli 1883 och aktiekapitalet bestod av 28.200 kr.
I styrelsen satt f.d. trafikchefen Carl Julius Fogelqvist,vd, (boende vid Nybrogatan 20) professor Anders Gustaf Berglind (boende vid Regeringsgatan 61) och notarien Wilhelm Claeson. Tillverkningen, som bestod av cigaretter och röktobak, var av liten omfattning och företaget avregistrerades 1889.
Kontoret låg på Nybrogatan 20, hemma hos Fogelqvist, och försäljningen skedde i bolaget huvuddepót vid Jakobs torg 3.
I reklamen framhölls att ”dessa cigaretter tillverkas af de bästa materialer såsom bästa rysk och utvald turkisk tobak med en fin arom; det erkändt bästa fransyska cigarettpapper.”

Nadescha var den andra svenska tobaksfabriken att tillverka cigarretter.

 

 

 

Från Stockholms dagblad 1884

 

 

Produkter
Egoist
Favorita (Nadescha)
Mefisto
Nisse