Nentwig & C:o

Ort: Stockholm

Den 12 mars 1776 erhöll firman Nentwig & C:o genom transportprivilegium rätten till det privilegium som 1717 utfärdats till Jacob Crom.
Verksamheten hade senast bedrivits av änkan Eva Magdalena Eklund i fastigheten Södermalmstorg 4 (kv. Öfverkikaren 1).

Innehavare av Nentwig & C:o var grosshandlaren Johan Christian Nentwig (d. 1802) och Carl Gustaf Avén. f. 1744 i Närpes, Finland).
Johan Avén var gift med Maria Sager vars bror, Carl Sager, var bokhållare i företaget.
Han startade sedemera egen tobaksfabrik.

Carl Gustaf Avén avled 1825 på Östervega egendom i Uppland som innehades av hans son även han med namnet Carl Gustaf.

Johan Christian Nentwig inköpte ”van der Nootska palatset” vid S:t Paulsgatan 21 B (kv. Paris 1) som byggts på 1670-talet av holländaren Thomas van der Noot med intriörritningar av Mathias Spihler.

Tobaksspinneriet drevs på gården.
Företaget hade även en försäljningsbod på Slussen i huset som inrymde restaurang Pelikan.
1794 gjorde företaget Nentwig & C:o konkurs.
Överenskommelse gjordes med sysslomännen om att bokhållare Carl Johan Friberg skulle överta rörelsen efter att fått privilegium den 23 maj 1798.
Någon tillverkning tycks dock ej kommit igång då Friberg gjorde konkurs redan 1799 och privilegiet överläts den 20 juni 1799 på handlanden Samuel Brask i Marstrand som inte han heller åstadkom någon produktion.

Friberg själv erhöll privilegium på att anlägga tobaksfabrik i Björneborg, Finland.

Van der Nootska palatset kom senare att härbärgera Maria Förberedande Elementarskola för gossar, Sveriges Lottakårer och nu senast konferenslokaler med restaurang.

Innan det blev tobaksspinneri hade de även varit holländskt ministerhotell, holländska och reformerta kyrkan, Wertmüllers bryggeri m.m.