Tiparillo

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigariller Tillverkade av Svenska Tobaks AB 1961-1977.