To-ba-co (Edlund)

Tillverkas av: NORGE, Edlund. Olav O.

Tobaksersättning från andra världskriget.