Tobaks ersättning No. 1

Tillverkas av: Tobaksersättningsföretag

Tillverkas av AB Tobaksersättning i Malmö. Oklart när.