Tobaksavfall

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak som tillverkades av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1915.
Överskottstobak som såldes i lösvikt och i paket.